🍃🍃🍃 Trong vòng 100 năm qua, nền Y học nhân loại đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Một trong số đó phải để đến chính là vaccine. Từ khi Vaccine ra đời, 14 căn bệnh sau đã dần rơi vào quên lãng, hãy tìm hiểu và tiêm ngừa vaccine để phòng bệnh hiệu[...]