🍃 Cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc cúm là chích ngừa. Người đã chích ngừa nếu mắc cúm có thể:   ☝️ Nhẹ hơn. ✌️ Thời gian bị bệnh ngắn hơn. 🤟 Ít tử vong hơn người chưa chích ngừa.   🗓️ THỜI ĐIỂM CHÍCH NGỪA: Vì chủng vi-rút cúm thay đổi hàng năm nên bạn cần chích[...]