Việt Nam là một trong các nước thuộc khu vực có tỷ lệ lưu hành virus viêm gan B cao nhất thế giới. Nhưng đáng chú ý là có đến 90% người bị viêm gan không biết được tình trạng bệnh của mình. Theo thống kê, tại Việt Nam, các bệnh về gan là một[...]