Trong chương trình tiêm chủng mở rộng 2017, có một số loại vắc-xin được tiêm miễn phí cho người dân. Dưới đây là danh mục vắc-xin tiêm chủng mở rộng cho trẻ em 2017 này: 1. Vắc-xin BCG Đây là vắc-xin phòng bệnh lao và cần được tiêm càng sớm càng tốt sau khi trẻ được[...]