TS.BS. VÕ DUY THÔNG

Giảng viên ĐHYD Tp.HCM
Chuyên khoa Nội Tiêu hóa – Gan mật

Đào tạo
_ Bác sĩ Y chính quy đa khoa, ĐHYD Tp HCM.
_ Tiến sĩ Y khoa.
_ Các khóa tu nghiệp sau đại học:
+ Các bệnh lý Tiêu hóa, Gan mật – Duke University, School of Medicine (Đại học Y khoa Duke – Hoa Kỳ)
+ Bệnh viêm loét đại trực tràng, bệnh đường tiêu hóa – Asan Medical Center – Hàn Quốc
+ Các bệnh lý viêm gan – Harvard Medical School (Đại học Y khoa Harvard – Hoa Kỳ)

Công trình khoa học
1. Efficacy and safety of ledipasvir/sofosbuvir in treatment-naive and experienced patients with hepatitis C virus genotype 6 infection. Hepatology, Volume 66, Issue S1, October 2017, p604-605.
2. Influence of Host and Viral Factors on Patients with Chronic Hepatitis C Virus Genotype 6 Treated with Pegylated Interferon and Ribavirin: A Systematic Review and Meta-Analysis. Intervirology. 2016 Mar 25;58(6):373-381.
3. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của xuất huyết tiêu hoá do vỡ dãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan báng bụng. Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, Tập 20-số1-2016; 307-312.
4. Prevalence and dietary risk factors of irritable bowel syndrome in Vietnamese pharmacy students. Vietnam journal of Medicine and Pharmacy. 2015; 8(2): 52-59.
5. Prevalence of Thymine-Adenine Dinucleotide Repeat, IL28B and IFNL4 in Thai Population and Correlation with Spontaneous Clearance and Treatment Outcome of Hepatitis C Infection. PLoS One. 2015 May 4; 10(5):e0125400.
6. The Correlation between Hepatitis C Core Antigen and Hepatitis C Virus RNA Levels with Respect to Human Immunodeficiency Virus Status, Hepatitis C Virus Genotype and Interferon-Lambda-4 Polymorphism. Intervirology. 2015; 58(2):73-79.
7. Hepatitis C virus genotype 6: virology, epidemiology, genetic variation and clinical implication. World Journal Gastroenterology. 2014 Mar 21; 20(11):2927-40.
8. The correlation between hepatitis C core antigen and HCV RNA levels with respect to HIV status, HCV genotype and IFNL4 polymorphism . Journal of Viral Hepatitis 2014; 21 (S2): 21
9. Role of interferon lambda-4 and inosine triphosphatase polymorphisms in the treatment of Thai patients with chronic hepatitis C virus genotype 3. Journal of Viral Hepatitis 2014; 21 (S2):30-31.
10. IFNL3 (IL28B) and IFNL4 polymorphisms are associated with treatment response in Thai patients infected with HCV genotype 1, but not with genotypes 3 and 6. Journal Medical Virology. 2014 Sep;86(9):1482-90.
11. Early viral kinetics during hepatitis C virus genotype 6 treatment according to IL28B polymorphisms. World Journal Gastroenterology. 2014 Aug 14;20(30):10599-605.