THS.BS. TRẦN LỆ LINH

Chuyên khoa Nội Tổng Quát

Bác sĩ Trần Lệ Linh tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa năm 2010 tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bác sĩ Lệ Linh là giảng viên bộ môn Bác sĩ Gia Đình tại ĐHYD TP.HCM.