THS.BS. LÊ HOÀI NAM

Giảng viên ĐHYD Tp.HCM
Cố vấn chuyên môn
Chuyên khoa Nội Tổng Quát
(tim mạch, thận, hô hấp, tiêu hoá, khớp, …)

Đào tạo
– 2000: Tốt nghiệp Đại học ĐHYD TPHCM – Chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.
– 2004: Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 ĐHYD TPHCM Bác sĩ nội tổng quát.
– 2006: Thạc sỹ ĐHYD TPHCM Nội Tổng Quát.
– 2009: Thực tập sinh khoa học Bệnh viện Đại học Quốc Gia Đài Loan: Đặt máy tạo nhịp-máy khử rung, thăm dò điện sinh lý tim.
Kinh nghiệm
– Giảng viên phân môn Tim mạch, Bộ môn Nội Đại học Y Dược TPHCM.
– Bác sĩ chuyên khoa tim mạch BV ĐHYD và BV Chợ Rẫy.
– Đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Tim mạch ĐHYD TPHCM.
– Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều bài dịch và bài báo chuyên đề tim mạch, biên soạn các bài giảng về tim mạch học trong các sách giáo khoa và sách chuyên khảo của ĐHYD TPHCM.