CỬ NHÂN NGUYỄN THANH TÙNG

Đào tạo : CN Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm từ năm 2011 đến 2012. Tham gia Hội nghị ghép tế bào gốc tạo máu và truyền máu Pháp – Việt năm 2014. Chứng nhận an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm (TT Kiểm Chuẩn XN ) năm 2015. CN Quản lý chất lượng P. Xét nghiệm (TT Kiểm Chuẩn XN ) năm 2015. CN Đào tạo Nội kiểm – Ngoại kiểm chất lượng P. Xét nghiêm (TT Kiểm Chuẩn XN ) năm 2016.
Kinh nghiệm: Cử nhân xét nghiệm tại Trung tâm Truyền máu BV Chợ Rẫy từ năm 2013 đến 2015. Cử nhân xét nghiệm tại BV Chợ Rẫy Phnompenh từ 5/2014-8/2014. Cử nhân xét nghiệm tại Phòng khám ĐKQT Monaco Healthcare từ năm 2016 đến nay.

Bệnh viện:                               Monaco Healthcare

Tuổi:                                         

Giờ làm việc:

Mạng xã hội: