BS. NGUYỄN THIỆN QUANG

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Bác sĩ Nguyễn Thiện Quang tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt năm 1995 tại ĐHYD Tp.HCM.