BS.LÊ MINH KHA

Chuyên khoa Mắt

Đào tạo
– 2008: Tốt nghiệp Bác sĩ tại ĐHYD Tp.HCM.

Kinh nghiệm
– 2009 – 2016: Bác sĩ chuyên khoa Mắt tại BV Nhà Bè Tp.HCM.
– 2016 đến nay: Bác sĩ chuyên khoa Mắt tại Phòng khám ĐKQT Monaco Healthcare.