BS.CKI. NGUYỄN DUY TUẤN

Chuyên khoa Da Liễu

Đào tạo
– 2004 -2010: Bác sĩ tại Học Viên Quân Y.
– 2013-2015: Bác sĩ Chuyên khoa I tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kinh nghiệm
– 2013- 2016: Bác sĩ chuyên khoa Da liễu tại BV Truyền máu huyết học.
– 2016 đến nay : Bác sĩ chuyên khoa Da liễu tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Monaco Healthcare.