Cúm là một căn bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến nhập viện và đôi khi thậm chí tử vong. Vaccine cúm theo mùa hàng năm là cách tốt nhất để giúp bảo vệ chống lại cúm. Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về việc tiêm ngừa vaccine. Dưới đây là những lầm[...]