Việc khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên giúp các doanh nghiệp chủ động kiểm soát tình trạng sức khoẻ của nhân viên nhằm bố trí công việc phù hợp và giảm thiểu tối đa tai nạn nghề nghiệp! Khám Nội Viện: Khám sức khoẻ định kỳ cho DN ngay tại Phòng khám.   [...]